TAIGAEN  FOTOFESTIVAL

Fotoglede i fokus

Taigaen Fotofestival arrangeres og eies av Elverum Fotoklubb. Kontakt oss på: Mail: elverumfotoklubb@gmail.com / hjemmeside: elverumfotoklubb.no

Det er med stor glede Elverum Fotoklubb kan invitere alle medlemmer i NSFF til en spennende fotokonkurranse.

Taiga er ett av de største hovedøkosystemene eller bioma på jorda. Det blir også kalt boreal barskog.

Taigalandskapet er kjennetegnet av skoger med eviggrønne nåletrær.

Tema vi har valgt er SKOG, og vil gi deg som fotograf noen spennende utfordringer litt utenom det vanlige.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Skog


INNLEVERING AV BILDER PÅ NSFF SINE

  KONKURRANSESIDER.


Elverum Fotoklubb. St. Olavsgate 1. 2406, Elverum

RESULTATER FOR TAIGAEN FOTOFESTIVAL

FØLG

 TAIGAEN FOTOFESTIVAL PÅ 

FACEBOOK.

 KLIKK PÅ LOGO

BILDEARKIV

2023

2022